Monthly Archives: نوامبر 2016

طرح بازدید همگانی از مرکز

در راستای ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی، نظر به توانمندی­ها، امکانات، ظرفیت­های سخت­ افزاری و نرم افزاری قابل توجه در مراکزآموزش فنی­ وحرفه­ ای و ضرورت معرفی آنها به جامعه، برنامه­ ی بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی­ وحرف ه­ای به صورت هماهنگ کشوری از تاریخ 22الی 27 آبان ماه برگزار می­ گردد. این طرح در راستای توسعه و ترویج ...