نشست هم اندیشی مدیرعامل محترم و مسئول آموزش شرکت توزیع برق استان مرکزی و مسئولین مرکز درجه یک و تخصصی اراک در راستای توسعه آموزشهای مرتبط


در راستای گسترش آموزشهای مهارتی و تخصصی شبکه های توزیع برق و پیش بینی برنامه های مورد نظر در سال آینده ، جلسه ای مشترک با حضور مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق استان جناب مهندس اله داد ، مسئول محترم آموزش شرکت توزیع جناب مهندس حیدری و ریاست و معاونت مرکز درجه یک و تخصصی اراک جناب مهندس افکاری و مهندس روح الهی برگزار گردید. در این جلسه گزارشی مبنی بر انجام ۱۸ دوره فن ورز شبکه هوایی، دوره های ایمنی عمومی و تخصصی برق ارائه گردید و نیازهای آموزشی این صنعت جهت سال آینده نیز از سوی مسئولین شبکه توزیع اعلام گردید.