استقبال از هفته درخت کاری در مرکز درجه یک و تخصصی آموزش فنی و حرفه ای اراک

هفته منابع طبیعی و درختکاری” فرصتی را ایجاد کرده تا هر کس بکوشد با کاشتن نهالی در دل خاک، نقشی در پاکیزگی هوا و سرسبزی مناظر عمومی داشته باشد و با این کار، به پیشواز بهاری دل انگیز و باصفا برود.
در همین راستا با همدلی مربیان و کارکنان مرکز درجه یک و تخصصی اراک ، در محیطی سرشار از شور و نشاط چندین نهال از انواع درختان در مرکز در دل زمین نهاده شد