میزبانی از همکاران استان سمنان در قالب راهیان نور

راهیان نور نامی است برای گروهی که همواره در تلاش برای زنده نگه داشتنن یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس هستند، با هدف بازدید از مناطق جنگی و آشنایی بیشتر با از جان گذشتگی رزمندگان اسلام هر سال در تعطیلات نوروزی عازم مناطق جنگی جنوب و غرب کشور میشوند، در این راستا همکاران مرکز درجه یک و تخصصی اراک سعادت میزبانی اولین گروه از این عزیزان که در قالب همکاران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در عبور از استان مرکزی بودند گردید. باشد تا قدمی کوچک در زنده نگه داشتن یاد و خاطره دوران دفاع مقدس برداشته باشیم