همکاری آموزشی مابین دانشگاه صنعتی اراک و مرکز درجه یک و تخصصی اراک

در راستای پیشبرد تعامل فی مابین مراکز آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای و دانشگاه ها با هدف ارتقای سطح مهارت فارغ التحصیلان و زمینه سازی اشتغال و کارآفرینی دانشجویان، طی برگزاری جلسات کارشناسی مشترک مسئولین، اساتید و مدیران محترم گروه های آموزشی دانشگاه صنعتی اراک و مسئولین و مربیان اثربخش مرکز درجه یک و تخصصی اراک، راهبردهای زیر جهت پیگیری در سال ۹۷ مورد توافق قرار گرفت:
۱) با همکاری اساتید دانشگاه و مربیان آموزش فنی و حرفه ای بسته مهارتی ویژه (پودمان) برای گروههای آموزشی دانشگاه در رشته های مکانیک ،برق ، عمران و معدن تدوین و به دانشجویان معرفی و ابلاغ خواهد گردید.
۲) جهت اجرای بند (۱) دو روز از هفته برنامه درسی دانشجویان در دانشگاه خالی و صرفاً جهت حضور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای اختصاص می یابد تا دانشجویان بتوانند در دوره های ویژه برنامه ریزی شده برای دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک شرکت نمایند.
۳) مدت زمان دوره های گذرانده شده دانشجو مرتبط با هر رشته و در صورت اخذ مدرک فنی و حرفه ای با توافق طرفین به عنوان کارورزی از دانشجویان پذیرفته و لحاظ خواهد شد.
۴) دانشگاه نسبت به طراحی رزومه مهارت دانشجویان اقدام و در زمان فارغ التحصیلی در قالب رزومه مهارت برای دانشجویان گواهی صادر خواهد شد.
۵) دوره های آموزشی طراحی شده در پودمان به دو صورت اجرا در مرکز آموزش بصورت رایگان و اجرای آموزش آزاد در دانشگاه اقدام خواهد شد.