جلسه هم اندیشی اجرای تفاهمنامه ایران مهارت

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک اراک، معاون آموزش متوسطه ناحیه یک در این جلسه بر مهارت آموزی و آشنایی دانش آموزان با پودمان های مختلف فنی و حرفه ای تاکید نمود.

ابوالفضل عتیقی افزود: طبق تفاهم نامه مشترک بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه ای، برای دانش آموزان متوسطه دوره اول، ۶۰ ساعت مهارت‌آموزی در نظر گرفته شده است که در مراکز فنی و حرفه ای استان برگزار شود.

وی افزود: این طرح با هدف توسعه و فرهنگ مهارت آموزی به دانش آموزان برای ورود به بازار کار و نیازهای مرتبط شغلی آینده آنان اجرایی شده است.

افکاری رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای درجه یک اراک نیز در ادامه از همکاری آموزش و پرورش ناحیه یک اراک با این مرکز تقدیر و تشکر نمو و توضیحاتی را پیرامون اجرای این طرح بیان نمود.