برگزاری جلسه هماهنگی آموزشی فی مابین مرکز درجه یک و تخصصی اراک و شرکت برق منطقه ای باختر

در این جلسه که با حضور مسئولین مرکز و جناب مهندس حبیبی مسئول آموزش شرکت برق منطقه ای باختر صورت پذیرفت بر محورهای :
آموزش تخصصی پیمانکاران شرکت برق منطقه ای باختر
پیگیری الزام به کار گیری نیروهای دارای گواهینامه فنی و حرفه ای از سوی برق باختر
برنامه ریزی جهت آموزش اوقات فراغت خانواده کارکنان
بحث و تبادل نظر انجام و تصمیمات مناسب اتخاذ گردید.