با هدف ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و شناساندن آموزش‌های مهارتی صورت پذیرفت

از آنجا که هدایت و فراگیر کردن هرچه بیشتر آموزش‌های مهارتی در جامعه و همچنین ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت‌آموزی از ابزارهای کلیدی و زیرساختی تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال یه شمار می‌رود لذا در راستای ارتقای ارتباط با مخاطبان سازمان اعم از دانش‌آموزان، کارجویان، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، اتحادیه اصناف و صنایع و … طرح بازدید همگانی از مرکز درجه یک و تخصصی اراک در دستور کار قرار گرفت و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای امیر کبیر اراک در رشته مهندسی جوش به همراه جناب دکتر رفیعی و استاد ارجمند جناب آقای مهندس اجتهادی از کارگاه جوشکاری و تست جوش مرکز بازدید نمودند، در پایان دانشجویان مربوطه در این بازدید از امکانات و سطح آموزشهای مهارتی این مرکز ابراز خرسندی نمودند.