برگزاری جلسه مشترک در خصوص پیگیری آموزش در دانشگاه

در راستای افزایش سطح مهارتی دانشجویان و آینده نگری اشتغال این عزیزان سومین جلسه مشترک ما بین مرکز درجه یک و تخصصی اراک و دانشگاه صنعتی برگزار گردید .در این جلسه که آقایان دکتر کریم الدینی ، دکتر صفری و جناب آقای دکتر محمدیان حضور داشتند جناب مهندس روح الهی با ارائه طرحها و سرفصلهای منتخب و بحث و تبادل نظر پیرامون اثر بخشی آموزشها پرداخته و در سه گروه عمومی برق (ترم های بالا)،عمومی برق (ترم های پائین زیر ۱۰۰ واحد)و کنترل برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره ها از ابتدای ترم جدید سال تحصیلی صورت پذیرفت.