بازدید نماینده محترم شهرستان اراک جناب آقای مقدسی از مرکز درجه یک و تخصصی اراک

nf_685322
سید مهدی مقدسی در این بازدید با اشاره به ظرفیت های بالقوه موجود در استان مرکزی از نقش مهم آموزشهای فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال سخن گفت، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این مهم که متناسب سازی رشته های موجود در مراکز با توجه به ظرفیتهای بالقوه اشتغال و فرهنگ خاص منطقه عاملی در جهت اشتغال مهارت دیدگان در نزدیکترین مکانها می باشد ،خواستار توسعه آموزشهای مهارتی اشتغال محور شد.
مقدسی در بخش دیگری ازسخنان گفت اظهار داشت:افرادی که بدنبال اشتغال هست با ورد به مراکز آموزش فنی و حرفه ای می توانند به لحاظ داشتن مهارت های فنی به بازار کار و اشتغال به آسانی دست یابند.
ایشان درادامه با بیان اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به وزیر کارتعاون و رفاه اجتماعی رای خواهند داد که به تعاونی ها و آموزش های فنی و حرفه ای بیشترین توجه را داشته باشد افزود:باید بدانیم وزیر پیشنهادی چقدر آشنایی با آموزش های فنی وحرفه ای دارد و برای اشتغال افرادی که در دوره های آموزش فنی و حرفه ای حضور پیدا می کنند برنامه ای دارد یا خیر؟

مقدسی اظهارداشت :آموزش های ارائه شده به متقاضایان باید به روز و برمنبا نیاز صنایع و بازارکار استان باشد و نگاه مسئولین استانی بویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تخصیص اعتبارات جهت تهیه تجهیزات مدرن و به روز از سوی این سازمان را مهم برشمردند.

شاه محمدی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز در حاشیه این بازدید بر تربیت نیروی کار از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای با توجه به تأکیدات انجام شده از سوی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، از نیاز سنجی صحیح مشاغل موجود در جامعه و استاندارد سازی آن خبر داد و افزود : تهیه ، تدوین و تنظیم استانداردهای آموزشی و سطح بندی مشاغل و استاندارد و تعیین سطح ظرفیتهای آموزشی از جمله اقدامات این اداره کل در جهت پاسخگویی به نیاز بازار کار می باشد
وی در ادامه یکی از شاخص های رتبه بندی شاغلین را ارتقاء آموزشی آنان دانست و افزود : این شاخص در جهت تطبیق اطلاعات و دانش و فناوری مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار و محیطهای کسب و کار نقش مهمی ایفا می کند