برگزاری تشکل مربیان امورمالی وبازرگانی استان مرکزی

IMG_20181014_111128_434
به همت و پیگیری سرکار خانم لشنی و با همکاری مربیان ارجمند حسابداری و امور مالی تشکل مربوطه در مورخه ۱۷ مهرماه ۹۷ در محل مرکز درجه یک و تخصصی اراک برگزار شد.
این جلسه که مزین به حضور جناب مهندس شاه محمدی مدیرکل محترم، مهندس روح الهی و فراهانی ریاست و معاونت محترم مرکز ارتقا مهارت اراک گردید، با چشم انداز و ارائه راه کارهایی

جهت نیل به اهداف ذیل به پایان رسید:
- بروزرسانی نرم افزارهای کاربردی در امر آموزش استاندارد حقوق و دستمزدومعرفی وآموزش کاربردی نرم افزارروز بازار
- هماهنگی طراحی وتنظیم سوالات جدید پروژه مالی توسط اعضای محترم تشکل
- برنامه ریزی و مصوب نمودن استفاده از نرم افزارمذکور درآزمون های سه ماه چهارم سال۹۷درسطح استان
- مشکلات و موانع پیش روی درامر به ثبت رساندن استاندارد شغل یاداشتهای اساسی ضمیمه گزارشهای رسمی