برگزاری مرحله اول آزمون های هماهنگ سال ۹۸

در راستای ارزشیابی مهارتی کارآموزان، اولین مرحله از آزمون های هماهنگ سال ۹۸ برگزار گردید. به گفته عزیزیان مسئول آزمون مرکز تخصصی و درجه یک اراک در این مرحله از آزمون ها در بخشهای ثابت، زندان ، پادگان، اردوگاه، کمپهای ترک اعتیاد و … در ۳۱ رشته و تعداد ۴۲۱ نفر و با همکاری ۲۸ نفر از عوامل آزمون برگزار گردید