بازدید همگانی از مرکز درجه یک و تخصصی اراک

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی اراک : رئیس مرکزآموزشی در این باره گفت:خوشبختانه امسال هم همچون سال های گذشته با استقبال خوب از سوی مدارس شهرستان برای بازدید از کارگاهها و فراگیری این آموزشها بوده ایم و این هفته که همزمان با هفته مشاغل و بازدید دانشجویی و دانش آموزی از مراکز آموزشی در سطح کشور نامگذاری گردیده است فرصت مغتمنی است تا این قشر از جامعه بتواند فرصت حضور درمرکز آموزش فنی و حرفه ای را پیدا نمایند و از نزدیک با تجیهزات و توانمندی های مهارتی آشنا شوند و با این بازدید بتواند نگاه مناسبی برای ِآینده شغلی خود متصور باشند که باحضور بیش از صد نفر از دانش آموزان و دانش آموزان توانمندیهای مهارتی این مرکز به نمایش گذارده شد.

روح الهی در ادامه ترویج فرهنگ مهارت آموزی را ضروری دانست و اظهار داشت: این بازدید ها در ترویج این فرهنگ و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در بین آحاد جامعه تاثیر بسزائی را خواهد داشت