جلسه مشترک آموزشی با شرکت آلومینات شهرستان اراک

در راستای نیاز سنجی آموزشی از کارگاه ها و کارخانجات مستقر در قطب های صنعتی شهرستان اراک، جلسه ای مشترک با مسئولین آموزشی شرکت آلومینات اراک در محل شرکت برگزار گردید، این شرکت با استعداد نیروی انسانی مناسب و علاقمند به افزایش توانمندیهای مهارتی با نیازسنجی آموزشی کارشناس مربوطه سرکار خانم قربانی تعداد ۸۰ رشته مهارتی جهت پرسنل مربوطه پیش بینی و به مرکز درجه یک و تخصصی اعلام نمودند، در این جلسه که با حضور روح الهی ریاست و فراهانی معاونت محترم مرکز درجه یک و تخصصی اراک برگزار گردید، مهندس روح الهی از پیگیری های انجام شده در شناخت نیازهای آموزشی صنایع فعال ،مستعد ، شناسایی استاد کاران مهارتی و همچنین برنامه ریزیهای لازم جهت ارائه خدمات آموزشی در آینده ای نزدیک خبر داد.