همکاری آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان

درراستای اجرایی نمودن فاز دوم پروژه همکاری آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان،آقای الکساندر اشلیشتا- متخصص و مدرس مکانیک صنعتی بنیاد SBH- از کارگاه های اموزشی مرکز درجه یک و تخصصی اراک بازدید نمودند. پس از این دیدار ایشان از مجهز بودن این مرکز و وجود مربیان مجرب و داشتن پتانسیل لازم جهت ارائه آموزشهای مشترک بین این مرکز و موسسه آلمانی مربوطه خبردادند.