نشست مشترک آموزشی با دانشگاه صنعتی اراک

از آنجا که یکی از جوامع هدف آموزشهای مهارتی قشر دانشجو می باشد در راستای اشتغال این عزیزان نیاز به بهره مندی ایشان از آموزشهای مراکز فنی و حرفه ای بوده و در همین راستا نشستی مشترک فی مابین بخش آموزشگاه آزاد دانشگاه صنعتی اراک جناب دکتر همتا و دکتر طهماسبی صورت پذیرفت و برنامه ریزی های لازم در خصوص اعلام اساتید تحت عنوان مربی بدون هزینه، برگزاری دوره های مشترک و … اتخاذ گردید