بازدید کارآموزان cnc از کارخانه فولاد صنعت اراک

از آنجا که یکی از اهداف ثانویه در کنار مهارت آموزی آشنایی با مشاغل و کسب و کارهای کوچک و بزرگ صنایع می باشد، در کنار برنامه آموزشی مراکز بازدیدهایی از صنایع فعال تدارک دیده می شود. در این راستا با تدابیر و رایزنی جناب آقای مهندس طیبی از شرکت فولاد صنعت اراک تعدادی از کارآموزان کارگاه CNC از نزدیک با تجهیزات و خط تولید شرکت آشنا گردیدند.