بازدید مدیر کل محترم حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس از مرکز

در راستای همکاری های آموزشی با سایر نهادها و دستگاههای اجرایی و استفاده از پتانسیل موجود در مراکز آموزشی در طراحی و ساخت سازه های مورد نیاز ایشان، بازدیدی توسط مدیر کل محترم حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس جناب آقای دکتر مشایخی به همراه هیات همراه و جناب آقای مهندس شاه محمدی مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی از کارگاههای مرکز درجه یک و تخصصی اراک انجام پذیرفت در پایان این بازدید بر تلاش و تعامل دو مجموعه در رفع نیازهای آموزشی تاکید گردید.