بازدید معاونت محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری از مرکز


بهروز اکرمی در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی اراک با اشاره به اینکه بهترین تبلیغ برای آموزش های فنی‌و‌حرفه‌ای کمک به یافتن شغل است، اظهار کرد: آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای باید متناسب با نیاز استان ارائه شود و تلاش بر این باشد که این آموزش‌ها منجر به ایجاد شغل شود.
وی افزود: نگاه جامعه به آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای باید تغییر کند و به گونه‌ای عمل شود که همه اقشار به این آموزش‌ها احساس نیاز کنند، چراکه با تغییر این نگاه حجم کار افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت استارتاپ ها تصریح کرد: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی امروز ورود به حوزه استارتاپ‌هاست و این مهم نباید فراموش شود چراکه سبب ایجاد تحرک در حوزه اقتصادی می‌شود.
اکرمی با بیان اینکه آموزش‌های تکراری که نتیجه عینی به دنبال ندارد باید کنار گذاشته شود، ایشان افزودند: برخی مشاغل بنا به دلایل مختلف رو به انقراض هستند و با توجه به اهمیتی که دارند باید بواسطه آموزش احیا شوند. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر درک می شود که بدانیم تمام دنیا در حال زنده کردن مشاغل سنتی هستند.
وی اضافه کرد: فنی‌و‌حرفه‌ای باید با بنگاه‌های اقتصادی وارد مذاکره شده و قراردادهای آموزشی حین کار را منعقد کند زیرا هرچه این آموزش‌ها افزایش پیدا کند، زمان تولید و پِرت تولید کاهش پیدا خواهد کرد