آموزش گلهای تراریوم برای اولین بار در شهرستان اراک

photo_2017-09-10_09-35-44-300x230
با هدف توسعه و ایجاد تنوع در آموزشهای مهارتی ، آموزش گلهای تراریوم (باغ شیشه ای) برای اولین بار در شهرستان اراک به همت مربی محترم جناب مهندس مجیدی در حال برگزاری میباشد،کلمه تراریوم، کلمه‌ای لاتین است که از دو قسمت Terra به معنی خاک و زمین و -rium به عنوان پسوند مکان تشکیل شده است. بر این اساس می‌توان این عبارت را به ” نمایشگاه جانداران زمینی” ترجمه کرد. به عبارتی دیگر، یک تراریوم جلوه‌هایی از نمونه‌های زندگی گیاهی یک منطقه یا اقلیم را دربرمی‌گیرد