برگزاری جلسه در محل مرکز با حضور مشاور محترم فرماندار

20191228_085412
پیرو بازدید فرماندار محترم از مرکز درجه یک و تخصصی اراک ، مشاور ایشان سرکار خانم دکتر بهزادی پور ، در راستای پیگیری موضوعات فی مابین، جلسه ای مشترک با حضور ریاست مرکز در محل مرکز تشکیل و حول موارد ذیل بحث و تبادل نظر گردید.
پیگیری تشکیل شورای مهارت شهرستان اراک
پیگیری آسفالت کنارگذر مرکز ارتقا و خواهران اراک
تعامل و همکاری لازم در خصوص بهره مندی مناطق کم برخوردار از آموزشهای مهارتی
پیگیری اختصاص وام به مهارت آموختگان