تغییر نام مرکز درجه یک و تخصصی اراک به نام شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی

به پاس رشادتها و از جان گذشتگیهای سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و زنده نگهداشتن یاد و خاطره و استمرار راه این شهید والا مقام، مرکز آموزش فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی اراک به نام شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی تغییر نام یافت.