بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان از مرکز

در راستای پیگیری تفاهمنامه مراکز دانشگاهی و همچنین آشنایی بیشتر دو مجموعه با یکدیگر اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان از برخی از کارگاه های مرکز شهید سلیمانی بازدید و از نزدیک با توانمندی های این مجموعه آشنا گردیدند .پس از برگزاری نشست مشترک قرار بر بهره مندی از اساتید دو مجموعه در راستای آموزش های مجازی و حضوری گردید که با همکاری دو مجموعه در اسرع وقت عملیاتی خواهد گردید.
WhatsApp Image 2020-07-05 at 04.28.31