جلسه با صنایع مرتبط با آلومنیوم

با هدف توسعه آموزشهای مهارتی در صنایع، علی الخصوص صنعت آلومنیوم استان، مرکز شهید سلیمانی جلسات مشترک با کارخانجات پیشرو در این صنعت را در برنامه کاری خود قرار داده و در همین راستا با هدف نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی از این صنایع جلسه ای با شرکت روزنبرگ آلومینیوم در محل شرکت برگزار و ضمن بازدید از کارگاه های این شرکت بزرگ، بحث و تبادل نظر با مدیرعامل محترم کارخانه انجام و پیگیری اجرای آموزشهای لازم دردستور کار قرار گرفت.
WhatsApp Image 2020-07-07 at 07.40.51

WhatsApp Image 2020-07-07 at 07.40.51 (1)