ابراهیم نکیسا از توسعه آموزش های مهارتی در شهر جدید امیرکبیر خبرداد

در نشست دوجانبه رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی اراک و مئسولین شهر جدید امیر کبیر توسعه همکاری های آموزشی مورد بررسی قرارگرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز،ابراهیم نکیسا در تکمیل این خبر افزود:در این خصوص نیز اخیرا تفاهم نامه همکاری با شهر جدید امیرکبیر از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منعقد گردیده است و این نشست نیز در راستای اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه برگزارگردید
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی در ادامه افزود،آموزش های مهارتی به دلیل انعطاف پذیری که در تدوین استانداردهای مهارتی دارا می باشد در تمام خوشه ها صنعت ،خدمات و فرهنگ ورود پیدا کرده است.
نکیسا گفت،ساکنین شهر جدید امیرکبیر بدلیل مسافت طولانی امکان حضور و بهرمندی از آموزش های فنی و حرفه ای برایشان فراهم نیست و آموزش های فنی و حرفه ای نیز این قابلیت رو دارد جهت بهرمندی افراد ساکن در این مناطق ورود کرده و سطح مهارت این افراد را با همکاری دوجانبه ارتقاء دهد.
در ادامه نیز مسئول فرهنگی شهر جدید امیرکبیر با ابراز خرسندی اظهارنمود،ظرفیت های خوبی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی اراک وجود دارد که امیدواریم با توسعه همکاری های آموزشی بتوانم سطح مهارت های فنی ساکنین شهر امیرکبیر را ارتقاء دهیم