برگزاری سمینار آموزشی سیستم های هوشمند ساختمان

به همت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی اراک باحضور فعالین حوزه برق شهرستان اراک سمینار آموزشی سیستم های هوشمند ساختمان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی مرکز،ابراهیم نکیسا در تکمیل این خبر اظهارداشت،این سمینار یکروزه بادرنظرگرفتن پروتکل های بهداشتی جهت شیوع ویروس کرونا با حضور۵۰نفر از فعالین حوزه برق در راستای اجرای مفادتفاهم نامه چندجانبه توانمندسازی کارگران ساختمانی با همکاری نظام مهندسی و انجمن کارگران ساختمانی استان به اجرا گذارده شد.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی اراک افزود، سیاست های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در توانمندسازی افراد دوبخش ،افرادی مهارت ندارند و متقاضی شغل هستند و همچنین افرادی که شغل دارند ولی مهارت های لازم را ندارند دنبال می نماید
نکیسا هدف اصلی برگزاری این سمینار را با توجه به اینکه اشتغال در حوزه برق به لحاظ خطرات جانی و مادی دارد ،جهت ارتقاء سطح مهارت فردی فعالین این حوزه از لحاظ شناخت بهتر تجهیزات کاربردی،آشنایی با مباحث بهداشت،ایمنی محیط کار و….برشمرد.