کسب رتبه برتر در جشنواره الگوهای برترین مشاورین

کسب رتبه دوم جشنواره الگوهای برتر مشاورین مراکز آموزشی از سوی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی اراک
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی ابراهیم نکیسا در تکمیل این خبر اظهار داشت: جشنواره الگوهای برتر مشاورین که با حضور کارشناسان مراکز آموزشی در سطح کشور از طریق آزمون آنلاین برگزار شد که داود زاهدی مهر کارشناس مشاوره و هدایت شغلی مرکز توانست با حضور در این جشنواره و طی نمودن مراحل آزمون رتبه دوم جشنواره الگوها را کسب نماید.
شایان ذکر است در این جشنواره علی رضا حداد ،داوود زاهدی مهر وعلی جدیدی مقام های اول تا سوم جشنواره را کسب نمایند