ابراهیم نکیسا از برگزاری کارگاه کسب و کار نوآورانه خبرداد

باحضور سربازان وظیفه کارگاه آموزشی کسب و کار نوآورانه در مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی اراک برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی،ابراهیم نکیسا در این خصوص اظهارداشت: براساس اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه دوجانبه این اداره کل با نیروهای مسلح وبرمبنای‌ نیاز سنجی های صورت گرفته ازسوی این مجموعه این کارگاه آموزشی با حضور ۵۰نفر از سربازان وظیفه نیروی های مسلح توسط مربی مجرب دراین حوزه برگزارشد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی اراک هدف از برگزاری این کارگاره را توانمندی این افراد جهت ایجاد کار و تولید اشتغال مولد،ظهور خلاقیت،ابتکار و نوآوری درافراد،آشنایی با روش های استراتژی ،نحوه طرح کسب و کار های جدید در شرکتها برشمرد وافزود:امیدواریم با برگزاری چنین کارگاه هایی شاهد جذب این عزیزان در بازار کار پس از گذراندن دوران مقدس سربازی باشیم .