ابراهیم نکیسا ازتوسعه آموزش های فنی و حرفه ای در نیروگاه حرارتی شازند خبرداد

در نشست مشترک رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی اراک با رئیس اداره آموزش نیروگاه حرارتی شازند توسعه همکاری آموزشی مورد گفتگو قرارگرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز،ابراهیم نکیسا با اهمیت برشمردن جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در کشور اظهارداشت،نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه و رونق تولیدات داخلی کشور مهم است و این مهم باید مورد توجه مسئولین کشوری و استانی و بویژه مدیران بخش صنایع قرارگیرد.
رئیس مرکز آموزش در ادامه برگزاری این نشست را در تقویت و ارتقاء سطح مهارت افراد شاغل در نیروگاه حرارتی برشمرد و افزود،با توجه به بعد مسافت و امکان حضور افراد در دوره های مهارتی،باتوجه به نیاز سنجی صورت گرفته از سوی مسئولین دوطرف آموزش های مهارتی در محل اشتغال این افراد ارائه گردد تا حین اشتغال از مزایای آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند گردند.
در ادامه غریبیان رئیس اداره آموزش نیروگاه حرارتی نیز با اشاره به نقش مهم آموزش های مهارتی گفت،با وجود منابع انسانی توانمند و تجهیزات آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای می توانیم با برنامه ریزی و همکاری دوجانبه گام های مهم را در جهت ارتقاء سطح مهارت شاغلین این بخش بویژه افراد جدیدالاورود که از نظر اطلاعات عمومی در حوزه ایمنی بهداشت سطح پایین برخودارند اجرا نماییم.
این مقام مسئول در پایان این نشست خواستار توسعه همکارهای آموزشی در حوزه مهارت آموزی شد.