اختلال در سامانه آموزش مجازی

با عرض پوزش بدلیل اشکالات فنی در سامانه آموزشهای مجازی، کلیه وبینارهای برنامه ریزی شده تا زمان رفع اختلاف لغو شده و به محض رفع مشکل و با اطلاع رسانی قبلی برگزار خواهند شد.