برگزاری جلسه توجیهی مربیان حق التدریس

به منظور اطلاع رسانی مصوبه جدید استخدام مربیان حق التدریس جلسه ای با حضور کلیه مربیان حق التدریس و معاونت محترم آموزش و برنامه ریزی اداره کل در محل مرکز برگزار گردید. در این جلسه مصوبه مذکور و نحوه ی استفاده مربیان از مزایای آن تشریح شد .

IMG_7348 (800x600) IMG_7347