آموزش مجازی

برای شرکت در دوره های مجازی . غیر حضوری سازمان که بصورت رایگان تا آخر سال ۹۳ برگزار می شود به نشانی زیر مراجعه فرمایید .

http://www.eskill.ir

eskiil