راه اندازی سامانه حفظ قرآن کریم

سامانه نسیم رحمت از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی راه اندازی شده است . در این سامانه افراد می توانند جهت ختم قرآن کریم سوره یا آیاتی را انتخاب کنند .

نشانی سامانه :

http://quran.khtvto.ir/