فرم پیشنهاد استاندارد جدید خوشه ی طراحی دوخت

کلیه همکاران محترم مربی در رشته ی طراحی دوخت لطفا فرم زیر را دانلود کرده و پس از تکمیل حداکثر تا ۲۹ اسفند آن را به آدرس ایمیل مرکز ارسال نمایید .برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

استاندارد جدید دوخت سنتی

آدرس ایمیل مرکز :

ertegha@markazitvto.ir