راه اندازی کارگاه آموزشی گیاهان و گل های گلخانه ای

از ابتدای سال جاری ساخت کارگاه گلخانه جهت آموزش کشت های گلخانه ای و گیاهان دارویی و گل های گلخانه ای در مرکز آموزش فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی آغاز گردید .در واقع گلخانه به مثابه یک تکنولوژی جدید به شدت مورد پذیرش کشاورزان قرار گرفته است . تولید در خارج از فصل ، امکان کنترل عوامل محیطی ، امکان کشت هر محصول در هر منطقه آب و هوایی ، کنترل آفات و بیماریها ، مصرف کمتر آب ،‌راندمان بالای تولید ،‌دوام محصول پس از برداشت ، قیمت بالاتر محصول برای فروش در خارج از فصل کشت محیط آزاد و مواردی از این دست مزایای این روش کشت هستند . و کشت گلخانه ای به دلیل همین مزایا امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پیشرفته ترین شاخه های علوم کشاورزی نمود پیدا کرده است . گیاهان داروئی نیز دارای راندمان بالای تولید در گلخانه و سودآوری بالائی هستند. این کارگاه به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز گردید و تا پایان اردیبهشت ماه مورد بهره برداری آموزشی قرار میگیرد . گروههای هدف ای آموزش جوانان جویای کار و علاقمند به کشاورزی میباشند .100