اعتکاف دانشجویی

سنت حسنه اعتکاف که سنت پیامبر و ائمه علیهم‌السلام و شیوه بزرگان مکتب است، فرصت مناسب برای جوانان دانشجو و اساتید محترم است تا توشه معنوی با مناجات رب الارباب و تفکر اخذ نموده و مسیر علم و دانش را بهتر و پربارتر طی کنند.لذا طبق سنوات گذشته در ایام البیض (۱۳ ـ ۱۵ رجب) برابر با ۱۲ الی ۱۴ اردیبهشت ماه در مسجد حضرت محمد رسول الله واقع در خیابان مدرس میزبان معتکفین خواهند بود.

152