برگزاری آیین بزرگداشت روز معلم و تقدیر از مربیان

مرکزآموزش فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی اراک روز  پنجشنبه مراسم گرامیداشت مقام معلم را با حضور مدیر کل فنی و حرفه ای  در مکان زیارتی و سیاحتی امامزاده سلطان سید احمد واقع در روستای هزاوه  برگزار نمود . در این مراسم از مربیان به نحو شایسته ای تقدیر بعمل آمد.