نعمت ا… امامزاده سفیر کشور تاجیکستان از مراکز اموزش فنی وحرفه ای استان مرکزی بازدید کرد

مراکز آموزش فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی اراک مورد بازدید سفیر تاجیکستان قرار گرفت و سفیر تاجیکستان از نزدیک با فعالیتها و توانمندیهای این مرکز آموزشی در حوزه های مختلف صنعتی- خدماتی و کشاورزی آشنا گردید . نعمت ا… امامزاده سفیر کشور تاجیکستان درحاشیه این بازدید عنوان کرد مراکز آموزش فنی وحرفه ای قابلیتهای فراوانی دارند که میتوانند فضای کسب و کار را توسعه دهند و از این رو کشور تاجیکستان از ظرفیتهای موجود در استان مرکزی بهره مند خواهد گردید.وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد به زودی توانمندی ها و ظرفیتهای بالقوه کسب و کار مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی توسط سفارت تاجیکستان به دوشنبه اعلام میگردد تا برنامه ریزی های لازم در خصوص راه های افزایش تعامل و بهره برداری از این آموزشها صورت پذیرد.