برگزاری دوره های آموزشی ویژه مددجویان کمیته امداد

با همکاری کمیته امداد امام خمینی ( ره ) شهرستان کمیجان دوره های آموزشی مانتودوز ویژه مددجویان در کارگاههای مجهز تحت پوششش کمیته امداد این شهرستان از ۱۵ شهریور شروع خواهد شد . افرادی که با موفقیت دوره ها را به اتمام برسانند از سوی کمیته امداد به شرکتهای تولیدی پوشاک معرفی خواهند شد .