برگزاری دوره ی آموزشی هیدرولیک مقدماتی

دوره ی آموزشی هیدرولیک مقدماتی برای کارکنان شرکت نورد آلومینیوم اراک در محل شرکت درحال برگزاری می باشد . این دوره از دوره های کاربردی در بخش مکانیک می باشد . مرکز آمادگی دارد نسبت به برگزاری دوره های تخصصی و پیشرفته در محل کارگاه های در اختیار خود اقدام نماید .