تامین نیروی متخصص و ماهر بازار کار

پیرو درخواست شرکت صنایع اشغال اراک ۴ نفر از مهارت آموختگان مرکز درجه یک و تخصصی اراک در رشته های مکانیک- تراشکار معمولی – تراشکار CNC و فرزکار CNC به شرکت مذکور جهت بکار گیری معرفی شدند.