مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی مسئولین ستادی و اجرایی این اداره کل از کارگاه های آموزشی مرکز درجه یک و تخصصی اراک بازدید کردند.

در این برنامه که معاون مالی و مسئول آموزش و برنامه ریزی نیز حضور داشتند ، مهمانان ضمن بازدید از کارگاه های آموزشی با فعالیت ها و عملکرد این مرکز در برگزاری دوره های مهارتی در سطح استان آشنا شدند .
در این بازدید مهمانان ازنزدیک بافعالیتهای آموزشی، امکانات و تجهیزات مراکز آشنا شده و مربیان و کارشناسان با ارائه گزارش در خصوص چگونگی اجرای استانداردهای آموزشی توضیحاتی را بیان کردند .

پس از بازدید آقای فضلی خانی در نشستی با حضور رئیس مرکز و مربیان و کارکنان اداری پس از تبریک فرا رسیدن ماه شعبان به گفتگو پرداختند و کارکنان و مربیان به بیان مشکلات پرداختند . در پایان جلسه مدیر کل از عملکرد کلی مرکز و وضعیت کارگاهها اظهار رضایت کردند و مربیان را بر تلاش هرچه بیشتر در جهت آموزش کارآموزان ترغیب نمودند.