ایجاد کانال ویژه اطلاع رسانی و اخبار

جهت رفاه حال همشهریان و مهارت آموزان کانال تلگرامی مرکز به آدرس زیر ایجاد گردید.

https://telegram.me/ertegha1araktvto