راه اندازی سامانه اتوماسیون

automation

به همت کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی ، سامانه اتوماسیون اداری در تمامی مراکز تحت پوشش استان ، راه اندازی شد . با استفاده از این سامانه مکاتبات اداری به روش سنتی و استفاده از کاغذ جای خود را به مکاتبات بر مبنای شبکه خواهد داد که اینکار مزایای زیر را خواهد داشت :
۱ – سرعت بیشتر در مکاتبات
۲ – کاهش چشمگیر هزینه های جاری
۳ – حفظ محیط زیست
برای کلیه دست اندرکاران این سامانه موفقیت آرزو می کنیم .