فراخوان شناسایی افراد واجد شرایط جهت ممیزی منابع آموزشی مورد نیاز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

فراخوان شناسایی افراد واجد شرایط جهت ممیزی منابع آموزشی مورد نیاز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 دانلود فایل : farakhan.rar ( 108KB )