سایت پیشگیری نوین

به همت ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سایتی تحت عنوان پیشگیری نوین طراحی شده است که هدف از راه اندازی آن اطلاع رسانی پیشگیری اولیه از اعتیاد عنوان شده است .

ورود دوستان را به حوزه ی پیشگیری و کاهش تقاضای مواد مخدر تبریک گفته و امیدواریم که این گام به کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از مواد مخدر ختم شود .

ورود به سایت پیشگیری نوین