اطلاعیه مهم مسابقات المپیاد

اطلاعیه خیلی مهم:
کارآموزانی که در مسابقات المپیاد شرکت نموده اند در تاریخ ۹۶/۴/۲۷ راس ساعت ۸ صبح آزمون دارند.
رشته های خیاطی در مرکز خواهران (جنب مرکز درجه یک و تخصصی واقع در کمربندی )برگزار می شود.
رشته های اتصالات چوبی /فناوری اتومبیل/تبرید و تهویه/کابینت ساز چوبی/لوله کش گرمایشی در مرکز زیر پل شهرصنعتی برگزار میشود.
رشته های طلا و جواهر سازی با هماهنگی آموزشگاه آقای ظفری برگزار میگردد.
ما بقی رشته ها در مرکز ارتقا مهارت واقع در کمربندی برگزار میگردد.
شرکت کنندگانی که این پیام را دریافت کرده اند با لطفاً با ارسال نام ونام خانوادگی و عنوان رشته در پی وی تا تاریخ ۹۶/۴/۲۵ ما را مطلع نمایند.
آدرس پی وی : @hta1361