اعلام لیست دوره های شش ماهه دوم ۹۶

به اطلاع کاربران عزیز می رساند با توجه به هماهنگیهای بعمل آمده لیست دوره های شش ماهه دوم سال ۹۶ تا تاریخ ۹۶/۵/۵ از طریق این سایت اعلام خواهد شد.
کارآموزان عزیز به کانال تلگرامی مرکز مراجعه نمایند.

https://t.me/ertegh1araktvto