پذیرش فوری کارآموز در رشته پنوماتیک کار صنعتی و جوشکاری گاز

تعداد محدودی کار آموز در رشته های پنوماتیک کار صنعتی و جوشکاری گاز پذیرفته میشود.
آدرس کانال تلگرامی مرکز:

https://t.me/ertegh1araktvto