صرفه جوئی شش میلیون ریالی

در راستای جذب حامی جهت آماده سازی کارآموز مرحله کشوری رشته جوشکاری (جناب آقای علی اکبر حسنی) با تعامل سازنده و تدبیر مربی مربوطه، جناب آقای خادمی با شرکت کمباین سازی بعنوان حامی، برشهای لیزری لازم بر روی صفحات آهنی مورد نیاز صورت پذیرفت.
روح الهی معاونت مرکز با بیان اینکه یکی از اهداف آموزشهای فنی و حرفه ای شناسائی و ارتقاء مهارتی نخبگان این عرصه می باشد از تلاش ریاست و مربیان محترم این مرکز در تلاش همه جانبه با هدف تربیت این عزیزان خبر داد
photo_2017-12-03_16-22-32

photo_2017-12-03_16-26-27

photo_2017-12-03_16-22-04